BORNHOLMSK NATUR - ORDLISTE


Bornholmsk - Rigsdansk Rigsdansk - BornholmskDe benyttede kilder

Liste over ordsamlingerDe benyttede kilder.

Hovedparten af navnene i denne liste er hentet i samtlige bornholmske ordsamlinger, som er beskrevet til sidst samt fra Arne Larsen: Bornholms Flora og Vald. Seier: Bornholmske Fugle.

En mindre del stammer fra andre kilder som f. eks. "Gammalt å Nyt" 1935, overlærer H. Blochs efterladte notater m.m.

På grund af kildernes alder er en del af navnene så gamle, at biologerne i dag ikke kender eller bruger dem. Disse navne er mærket med *.

Bornholm har aldrig haft et skriftsprog og derfor heller ingen retskrivningsregler. Man er blot henvist til at skrive ordene, som man udtaler dem. Da udtalen varierer efter til hvilken generation og hvilken del af øen den talende person hører, kan man faktisk ikke tale om rigtigt eller forkert stavede bornholmske ord. Det gælder også for denne samling.Leif Henriksen

Til toppenBornholmske ordbøger og ordsamlinger.

1745 Johan Chr. Urne, amtmand på Bornholm 1740-1778. Beskrivelse af forskellige forhold på Bornholm, herunder "Fortægnelse over Bordingholmske Ord og Talemåder".
Findes i Bornholmske Samlinger 1957.
1804 P. N. Skovgaards "Beskrivelse over Bornholm (levede 1783-1838) Fotografisk genoptryk 1975.
1836 L. Smith, sognepræst i Hasle-Rutsker 1830-36. (Kun et beskedent hefte)
1856 Peter Adler, dr.phil. sognepræst i Hasle-Rutsker 1841-44 "Prøve på et Bornholmsk Dialict-Lexikon"
1873 Bornholmsk Ordbog, udgivet af Lærere (ingen forfatternavne på bogen) Brdr. Curdts, Othenius Kofoed i samarbejde med rektor C. Grønbech Kofoed.
1874 Samme optræder som en væsentlig del af "Kortfattet Vejleder og Tolk for Rejsende paa Bornholm", Colbergs Boghandel 1874.
1894 Charles Marckmann, postekspedient, Odense. "Bornholmsk Ordbog på Grundlag af "Lærernes Ordbog" samt "Bornholmsk Formlære" Håndskrevet, findes i lokalhistorisk arkiv.
1908 J. C. S. Espersen med tillæg af kantor Viggo Holm, Allinge. E. født 1812 i Rønne, begyndte at samle ord omkr. 1850. Blev rektor ved højere realskole i Rønne i 1857, døde i 1859. Arbejdet overtaget af Videnskabernes Selskab, færdigt ved hjælp af Viggo Holm. Nyt fotografisk optryk 1975. E. har skrevet andre ting, f. eks. Sjøkarinj, Liden Elna m.m.
1918 P. Møller, havearkitekt, Gudhjem:"Det Bornholmske Sprog". Sproglære og ordliste. Udgav også tidsskriftet "Borrinjholmarinj".
1953 P. K. Stibolt:"Forslag til en Bornholmsk Fraseologi" Arbejdede i mange år sammen med Aage Rohmann og Th. Teinnæs. Afsluttet i 1953, døde i 1956. Håndskrevet, findes i lokalhistorisk arkiv.
1993 Leif Henriksen: "1000 Bornholmske Ord".
Til toppen